Imate pitanje?

+387 63 358 476

Održana prezentacija projekta "Aktivni građani za aktivne ruralne zajednice"

U ponedjeljak 06.05.2013.godine sa početkom u 11.00 sati, u Sali OV Žepča, Udruga za održivi razvoj „UzoR“ Žepče je održala prezentaciju projekta „Aktivni građani za Aktivne ruralne zajednice“.

Prezentaciji koja je ujedno bila i informativni sastanak, pored predsjednika svih 10 mjesnih zajednica koje su uključene u ovaj program, nazočili su i predsjedavajući OV Žepče g-din Muhamed Jusufović, direktorica „RAŽ-a“ Žepče, g-đa Branka Janko kao i pomoćnik načelnika za mlade i nevladine organizacije g-din Damir Jukić, koji je ujedno i koordinator „LOD III“ projekta za općinu Žepče u sklopu kojeg se i realizira projekt „Aktivni građani za Aktivne lokalne zajednice“.

 

Prezentaciju projekta je vodio g-din Dragan Janko, predsjednik Udruge za održivi razvoj „UzoR“ Žepče. Tijekom svog izlaganja predstavljajući aktivnosti, planove i ciljeve projekta, g-din Janko je naglasio da je svrha ovog projekta poboljšanje kvalitete življenja lokalnog stanovništva, te je naveo da će se ovim projektom unaprijediti međusobna komunikacija između građana i Vijeća mjesnih zajednica, i Vijeća mjesnih zajednica i lokalne vlasti, što će unaprijediti informiranost građana, a time i aktivnije sudjelovanje građana u procesu donošenja odluka.

„Projektnim aktivnostima nastojat ćemo adresirati problem nerazvijenih kapaciteta MZ za dinamičan i održiv rad, pomoći uključivanju članova zajednice posebno marginaliziranih skupina kao što su žene i mladi u proces donošenja odluka i provođenja aktivnosti na lokalnom razvoju. Kroz ovaj projekt provest će se edukacije koje će pomoći aktualnim i potencijalnim članovima Vijeća MZ da efikasno rade na razvoju mjesnih zajednica, uključujući mještane u planiranje i razvoj“, kazao je u svojoj izjavi za Radio Žepče, Gg-din Dragan Janko.

Planirano vrijeme trajanja ovog projekta je 10 mjeseci, a MZ koje su obuhvaćene projektom su: Bistrica, Begov Han, Opšenik, Preko, Radovlje, Selište, Vinište, Vrbica, Zenički put i Željezno Polje.

Općina Žepče

EU

UNDP