Imate pitanje?

+387 63 358 476

Šta je to neformalno obrazovanje

Neformalno obrazovanje sve više izlazi iz sjenke u kojoj je bilo. Sve je cjenjeniji stav da je mogućnost usavršavanja kroz cijeli život postala neophodna i da je neformalno obrazovanje to u potpunosti omogućilo. Da bi mogli iskazati značaj neformalnog obrazovanja moramo definirati sam proces obrazovanja.

Obrazovanje predstavlja dinamičan proces kojim se proizvode i osiguravaju individualna znanja i vještine. Tri temeljne forme obrazovanja u modernom društvu jesu:
1. formalno obrazovanje
2. neformalno obrazovanje i
3. informalno obrazovanje.

Sva tri navedena oblika obrazovnih aktivnosti zajedno čine homogenu cjelinu koja se naziva konceptom cjeloživotnog učenja

Šta je to formalno obrazovanje ?


          Formalno obrazovanje definira se kao institucionalno obrazovanje, a podrazumijeva proces koji se događa unutar jasno definiranog i određenog formalno obrazovnog sustava, zakonski je legitimirano, a krajnji mu je rezultat stjecanje određenih znanja i sposobnosti.
      Formalno obrazovanje spada u one oblike obrazovanja koji se pojavljuju uglavnom u školskim institucijama i ono je propisano pravnim aktima. Znanja i vještine se stječu prema planu i programu koji je unaprijed predodređen i koji u manjem stupnju  obraća pažnju na individualnost pojedinca. Znanje se usvaja postepeno, shodno uzrastu i zbog toga je izdijeljeno po razredima i stupnjevima (osnovna, srednja, visoka škola i fakultet). Iako je najtipičniji  primjer formalnog obrazovanja škola, formalnom obrazovanju pripadaju svi sadržaji i institucije za koji važe isti principi (na primjer, polaganje vozačkog ispita).

Šta je to informalno obrazovanje ?


       Informalno obrazovanje podrazumijeva razne oblike stjecanja znanja i vještina koje obuhvaćaju samoinicijativne ili spontane oblike obrazovanja, tj. spontane oblike prijenosa znanja, stavova, vještina ono što bismo u svakodnevnom govoru nazvali "škola života".
        Ono je neplanirano,  nastaje kroz interakciju sa prijateljima, roditeljima, medijima, bez posebnog plana i strukture. Međutim, i informalno obrazovanje ima svoje loše strane. Dešava se da mladi ljudi od svog okruženja usvoje stavove i negativne vrijednosti. Neosporna činjenica je da su u svakom procesu učenja, u ma kako maloj meri, prisutni i formalno i neformalno i informalno obrazovanje i ova tri vida obrazovanja se međusobno nadopunjuju i zajednički jačaju elemente doživotnog procesa učenja.

Šta je to neformalno obrazovanje ?


Neformalno je obrazovanje tip obrazovnog procesa koji podrazumijeva izvaninstitucionalne  obrazovne aktivnosti kojima se stječu određena znanja i vještine, a sudjelovanje je u takvim aktivnostima dobrovoljno. Uža definicija jest ona koje kaže da „neformalno obrazovanje obuhvata sve one oblike usvajanja znanja i vještina koji nisu strogo obavezni, koji ne
obuhvaćaju formalne oblike obrazovanja i čije prakticiranje i usvajanje zavisi od svake osobe pojedinačn

Razlog nastanka neformalnog obrazovanja


-    Ubrzani razvoj društva odnosno ubrzani razvoj nauke i tehnike što je uzrokovalo povećanjem  apetita za usavršavanjem pojedinaca,
-     Formalno  obrazovanje sukladno organizacijskim pravilima učenja odnosno usvajanjima  znanja ,  nije moglo  i ne može uvijek držati korak sa razvojem novih tehnologija,

       Ovo su osnovni razlozi nastanka  neformalnog obrazovanja 

Cilj neformalnog obrazovanja


       Neformalno obrazovanje služi da dopuni formalno i da nam da priliku da pristupimo svim onim sadržajima koji su u formalnom nepristupačni ili čak potpuno netaknuti (razni tečajevi, specifičnih vještina, praktičnih poslovnih znanja, ličnog usavršavanja poput plesa, pisanja....).
       Jedan od ciljeva  neformalnog obrazovanja  jest i razvijanje potreba odraslih ljudi i mladih ljudi, tj. integracija pojedinaca u društvo, stvaralaštvo, organizaciju svakodnevnog življenja.
Neformalno obrazovanje teži omogućiti svakoj osobi da bude akter u svim onim sadržajima i programima koji su tijekom formalnog obrazovanja i u njegovu okviru bili nedostupni ili ih se gotovo nikako nije doticalo. Cilj neformalnog obrazovanja odnosno obuke uposlenika jest da „osigura  svim uposlenicima da ostvare i održe neophodne sposobnosti za obavljanje svojih
uloga u poslovnom procesu“ .

Tipično za neformalno obrazovanje


-Ono je fleksibilno i prilagođeno   svim polaznicima,
-  Dobrovoljno sudjelovanje polaznika tih tečajeva, seminara i slično, često neovisno od prethodnog  iskustva i obrazovanja.
- Ciljna grupa u neformalnom obrazovanju ne poznaje godine (naravno, mora biti u realnim mogućnostima vezanim za sam program).
- Predavač mora biti obučena i kompetentna osoba i njegova uloga nije da samo "predaje" polaznicima već između njih mora postojati razmjena iskustava i vještina, i učenje kroz praktičan rad, tako da oni koji uče postaju aktivni činioci procesa učenja.
 

Značaj neformalnog obrazovanja 


-Za neke osobe ono može biti čak jedino moguće i jedino dostupno obrazovanje, jer su im, iz raznih razloga, vrata formalnog, instucionalnog obrazovanja zatvorena.
- Može da bude od velike pomoći ljudima koji su stekli formalno obrazovanje ali im ono nije dovoljno pa ga u tom slučaju određujemo kao "učenje i osposobljavanje odraslih za rad, život, društvene aktivnosti koje ne podliježu direktno standardizaciji i strogim postupcima verifikacije".
-Neformalno obrazovanje podržava obrazovanje koje traje cijelog života, a predavači imaju veliku odgovornost da približe temu i zainteresiraju  učesnike te na taj način osiguraju kvalitetan nivo znanja koji će poslije te obuke steći.

Značaj neformalnog obrazovanja u zapošljavanju


- Za stručnjake razlicitih profila koji uprkos diplomi koju posjeduju ne mogu naći adekvatno zaposlenje, neformalno obrazovanje predstavlja način da dodatno porade na svojim kvalifikacijama, ali i da bolje upoznaju sebe, svoje potrebe, snage i slabosti i time sebi, na donekle indirektan način, povećaju sanše za zapošljavanje.
- Za one kod kojih je tradicionalni obrazovni sistem zakazao, kao što su osobe koje su rano napustile školovanje, demotivirani i frustrirani loši učenici, dodatna neformalna edukacija možda je i jedina šansa da se vrate "u igru".
- Neformalno obrazovanje veoma je važno i za različite diskriminirane grupe kojima je veoma teško da pronađu bilo kakvo zaposlenje.

Kako se realizira neformalno obrazovanje


        Neformalno obrazovanje se  provodi kroz aktivnosti kao što su tečajevi, seminari, predavanja, konferencije, radionice, razni tipovi treninga, kao i volontiranje.
 Neki od tipičnih primjera neformalnog obrazovanja su:
- različiti seminari, treninzi, tečajevi, radionice
- kampovi i razmjene
- izviđački programi
- dugoročne razmjene volontera
- rad na projektima (timski rad)
- ples
- pisanje
- konferencije
- predavanja itd.        

Sve navedene obrazovne aktivnosti svrstavaju se u dvije široke kategorije, tj. dvije vrste programa neformalnog obrazovanja, a to su
1. programi obrazovanja (stjecanje različitih znanja i vještina- komunikacijske vještine, timski rad, upravljanje projektima, PR i marketing, učenje stranih jezika, osposobljavanje za rad na  računaru itd.)
2. programi odgoja (učenje pravilnom ponašanju i pozitivnim
društvenim vrijednostima- kao npr. interkulturalna  osjetljivost, nenasilna transformacija konflikata  ljudska prava itd.)
Neformalno je obrazovanje prema svim svojim obilježjima specifičan vid obrazovanja.  U specifične se oblike neformalnog obrazovanja ubrajaju se :
1. obuka na poslu
2. obrazovni trening
3. program naukovanja
4. online obrazovanje i sl.

ZAKLJUČAK


     Uloga i značaj neformalnog obrazovanja u današnje je vrijeme vrlo velika, pogotovo uslijed  brzih promjena koje traže da se na njih brzo i učinkovito odgovori. S tim u vezi, stjecanje novih znanja, sposobnosti, vještina i kompetencija kroz neformalne oblike obrazovanja predstavlja ključni odgovor i konkurentsku prednost za sve one koji žele opstati i nesmetano obavljati svoje poslovne.
      Da bi se sve to učinkovito ostvarilo, potrebito  je i učinkovito planirati i programirati neformalno obrazovanje, s jasno postavljenim ciljevima i zadaćama  koji se žele implementirati.
      Sasvim je sigurno da će i u budućem razdoblju neformalno obrazovanje imati ključnu ulogu i  prednost za sve one koji ga prakticiraju. Takvih je pojedinaca sve više, osobito zbog toga što je takvo obrazovanje temeljeno na dobrovoljnoj, a ne na prinudnoj odluci.

Općina Žepče

EU

UNDP